face Følg med på Facebook

​Gødningsprøver fra hund og kat

​Her hos Søndersø Dyreklinik foretager vi flere forskellige slags gødningsprøver i vores eget laboratorium. I en gødningsprøve ser vi efter æg eller orm, og vi kan diagnosticere mange forskellige slags indvoldsorm ud fra en sådanne prøve.

Når du som ejer skal indlevere en gødningsprøve, kan instrukserne vedrørende opsamlingen af prøver være forskellige, alt efter hvilken type af orm vi skal kigge efter. Typisk vil vi bede om at få en helt frisk afføring i en tæt pose, uden for meget overskudsluft. Nogle gange vil en enkelt prøve være rigeligt til at diagnosticere ormen, men andre gange vil du blive bedt om at komme med afføring flere dage i streg, da udfældningen af ormene kan variere over flere dage, så hvis vi skal have et reelt billede af om dit kæledyr er inficeret med orm, så kan det være nødvendigt at kigge i flere forskellige prøver. 

Lige så kræver undersøgelsen for hjertelungeorm (fransk hjerteorm og rævens lungeorm) afføring fra 3 på hinanden følgende dage.

​Når vi skal undersøge din hund eller kats afføring, er det vigtigt at den afføring du opsamler, bliver taget fra toppen af afføringen, for at mindske kontakten med jorden. Dette skyldes at der findes jordnematoder i jorden (små orm der bord i jorden), der kan forveksles med hjerteorm.

Vi skal som regel ikke bruge mere en 30-40 g afføring, så du behøver ikke medbringe hele portionen til klinikken.

Vi starter undersøgelsen af afføringsprøverne samme dag, prøvens længde kan variere i tid, men du vil typisk få et svar inden for 1-2 dage. 

​Indvoldsorm og symptomer

​Mange hunde oplever at have indvoldsorm på et tidspunkt i livet, primært hos hvalpe er det ofte forekommende. De fleste indvoldsorm giver et uproblematisk forløb, der nemt kan behandles med ormekur, hvorimod andre kan være ganske alvorlige at blive inficeret med, og i værste tilfælde fatale for dit kæledyr.

Symptomer på orm kan være:

Hoste

Opkast

Diarre

Udspilet bug

Hikke

Trist el. tør pels

Vægttab

Nedstemthed

Blodtab

Nedsat vækst

Slim i afføringen

Blod i afføringen

Blødninger i hud, øjne, hjerne, tarme, lunger (Fransk hjerteorm)

​Symptomerne varierer alt efter type af orm og inficeringsmængden.​

​Spolorm

​Den hyppigst forekommende ormetype vi ser, er Spoleormen. Voksne hunde bliver oftest inficeret med Spolorm ved at optage spolormeæg fra miljøet, de kan også smittes hvis de spiser en mellemvært, hvilket kan være mus el. fugle. 

Ved voksne hunde vil de fleste af larverne fra ormene, migrere til vævene, hvor de vil gå i dvale, herfra vil man ikke opleve nogle symptomer.

Ved voksne drægtige tæver vil larverne vågne fra dvalen omkring midtvejs i drægtigheden og vandre til henholdsvis livmoderen, hvor de vil kunne smitte fostrene, og til mælkekirtlerne, hvor de kan smitte hvalpene i op til 3 uger efter fødslen, når disse dier.

Ved katte er det gældende at de færreste katte optager spolormeæg fra miljøet, men derimod næsten altid fra mellemværterne mus og fugle. Ligeså kan killinger optage larver gennem modermælken når de dier, men ikke gennem livmoderen som hos hunde.

​​Hageorm og piskeorm

Hageormen lever i tyndtarmen på dit kæledyr. Smitte med hageormen foregår ved optagelse fra miljøet. Hageormens laver er transparente og ikke mere end 0,5 mm i længden, så de kan ikke ses med det blotte øje. Derfor kan hunden eller katten nemt inficeres når de spiser græs eller tager en pind i munden, hvis larven er i miljøet.

Piskeormen optages også fra miljøet og kræver derfor heller ingen mellemværter. Dog er det primært hunde der får denne type orm.

Jagthunde, dyr i kenneler og større opdræt er i højere risiko for inficering med hageorm, da der er flere hunde/katte samlet, på et mindre område. Det samme gør sig gældende for piskeormen hvor kenneler også udgør en højere smitterisiko.

​Bændelorm

​Hunde og katte kan få bændelorm fra lopper. Dette skyldes at bændelormen er en leddelt orm, der lever i hunden og kattens tyndtarm. 

Når bændelormens led modnes, bliver disse fyldt med æg, og derefter udskilles ægkapslerne, hvor efter vi ofte vil kunne se dem i pelsen omkring endetarmsåbningen, på gulvet eller lign. Ægkapslerne er bevægelige og ligner små riskorn eller græskarkerner.

Loppelarverne vil indtage bændelormeledene, hvorved de bliver inficerede med bændelormeæggene. Inde i loppelarven vil bændelormeæggene videre udvikle sig og når larverne har udviklet sig til voksne lopper og spiser blodmåltider fra hunden eller katten, vil hunden/katten bide sig, og på den måde indtage loppen. Herfra vil bændelormelarven kunne færdig udvikle sig til en ny bændelorm.

Ydere mere vil katte også kunne optage bændelormen via mellemværter som mus og andre gnavere.

​Hjertelungeorm

​Hjertelungeorm er egentlig en fællesbetegnelse for 2 forskellige typer orm. Her taler vi om Fransk hjerteorm og rævens lungeorm. Fransk hjerteorm er den langt alvorligste af disse to, og er mere og mere udbredt i hele Danmark, men dog værst på Sjælland.

Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm er afhængig af en mellemvært, så hunde kan ikke smitte hinanden direkte.

Hunden smittes ved helt eller delvist indtagelse af snegle der indeholder det smitsomme 3, dette kan evt. ske hvis hunden spiser græs. larvestadie af Fransk hjerteorm. Larverne borer sig igennem mavevæggen og videre ud i blodbanen, hvor de føres til hjertets venstre side og lungernes blodkar, hvor de modnes.

Når de er modne, vil de begynde at lægge æg, og disse vil blive ført endnu længere ud i lungernes blodkar, hvor de klækkes og derefter borer sig ind igennem lungerne. Herfra hostes de op og synkes og udskilles med hundens afføring. Derefter spiser sneglene afføringen og indtager larverne, og derved kan processen starte forfra igen. Ræve kan også være inficerede med fransk hjerteorm.

Den franske hjerteorm er nok den mest problematiske af alle de ormetyper vi ser hos vores hunde. Lavernes migrering til lungerne, kan giv hundene lungebetændelse, og dermed feber, hoste og i nogle svære tilfælde åndenød.

I de milde tilfælde vil symptomerne også være milde og det kan være svært at lokalisere problemet. Milde tilfælde kan nå at give kroniske skader, da diagnosen ofte stilles meget sent. Det er først når der kommer en opformering af larver i hunden, at de mere alvorlige tilfælde forekommer. Når der sker frigivelse af mange larver på samme tid til blodbanen, kan dette forstyrre blodets evne til at størkne, og dette kan føre til blødninger i huden, øjne, munden, hjernen, lungerne, mm.

Ofte vil der forekomme blødninger flere steder på en gang, hvilket kan føre til blodtab, hjerneblødning, blødninger i rygmarv el.lign. En lille larve alene i blodkarret skaber for det meste ingen problemer, men når et massivt antal af larver frigives på en gang, kan de klumpe sammen og fungere på samme måde som blodpropper i årene. Selv større kar kan de tilstoppe, hvilket i værste tilfælde kan medvirke til hjertesvigt.

Vi anbefaler at man får tjekket sin hunde for hjertelungeorm (Fransk hjerteorm) min. 1-2 gange årligt. Dette for at fange hunden mens den er i det milde forløb, og for forhåbentligt derved at undgå kroniske skader eller i værste tilfælde et alvorligt forløb.

I vores CarePlans guldabonnement er der inkluderet en årlig gødningsprøve. 

​Rævens lungeorm

Rævens lungeorm har samme mellemvært som den franske hjerteorm, nemlig snegle. Denne orm opholder sig i luftvejene, som er luftrøret, bronkier og bronkioler, hvilket kan give anledning til hoste. Hunden optager larverne når de f.eks. spiser græs, og derved ved et uheld kommer til at spise en snegl. Efter indtagelse af sneglen, frigives larverne til tarmsystemet hvorfra de vandrer gennem tarmvæggen, via portalvenesystemet og leveren til luftvejene.

I luftvejene lægger hunnerne æg, når disse er klækket, hostes larverne op, hvor efter de synkes og passere igennem tarmsystemet og udskilles med afføringen. Herefter optages de igen af snegle, der spiser af afføringen, og på den måde sluttes cirklen igen.

Inficeringen med rævens lungeorm er normalt et mildt forløb, og kan nemt behandles med ormekur.

​Behandling af orm

I langt de fleste tilfælde kan vi med den rette behandlingsstrategi, behandle hunde og katte for alle slags orm. Det det primært handler om er at tage problemet i opløbet, fremfor når der kan være sket kroniske skader.

Vi anbefaler at man får undersøgt en gødningsprøve fra sit kæledyr min. 1-2 gange om året, for at vurdere om ormekur kan være nødvendigt.

​Hvorfor skal i se mit kæledyr før jeg må få en ormekur?

Ormekur er receptpligtig i Danmark, og må derfor ikke udleveres uden at vi har kendskab til det enkelte dyr. Det vil sige at vi skal have set din hund eller kat på klinikken inden for et år, eller som minimum have undersøgt en gødningsprøve, før vi må udlevere ormekuren.

Mange undres over hvorfor reglerne er således, da mange dyrlæger førhen udleverede ormekur, uden at have set dyret eller gødningsprøver.

Først og fremmest kan vi sige at det er et lovkrav!

Dette lovkrav er nu blevet indskærpet med den nye EU-forordning der kom i februar 2022.

Det vil sige at hvis fødevarestyrelsen, som har kontrollen med alle danske dyrlægevirksomheder, kommer forbi og tjekker vores udskrivelse af receptpligtig medicin, vil vi få en meget stor bøde hvis vi bryder loven. I værste fald kan den pågældende dyrlæge mistet sin autorisation, dvs. at de ikke på praktisere som dyrlæge længere.

Ydermere slutter vi op om at begrænse forbruget at ormemiddel, da vi over de sidste årtier har set en øget resistens bland indvoldsormene, og vi derfor kun har ganske få midler tilbage at behandle dem med. Det er i vores alles interesse at vi forsat kan behandle alle kæledyr der bliver inficeret med indvoldsorm.

​Tryg og personlig behandling

Lær os bedre at kende

​Veluddannede personale

Læs mere

Du kan booke din tid online. Let og hurtigt!

Ringe til os på
65 96 48 84 for at booke tid.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe dig!

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du vil tale med en dyrlæge eller vil høre mere om vores priser. Vi står klar med råd og vejledning, hvis dit kæledyr skal besøge vores dyreklinik.​

Åbakkevej 5A, 5462 Morud

Klik her for rutevejledning

Følg os på sociale medier

Se billeder af vores hverdag. 

facebook (2)  instagram_46

Søndersø Dyreklinik V/ Sanne Kiilerich - CVR: 35289798