Klinik

Konsultation

Her bliver din hund og kat undersøgt.

Laboratorie

På vores laboratorie undersøger vi diverse prøver, f.eks. blod, urin, afføring og væv. Ofte vil man kunne få svar på prøverne samme dag, som de er taget.

Operationsstue

Her udfører vi mange forskellige operationer, som f.eks. fjernelse af tumorer, neutralisationer, syning af sår og flænger, navlebrok osv.

Alle patienter, der skal i fuld narkose, møder fastende, så vi undgår opkastninger, og de bliver alle tilkoblet ilt-apparat og overvågningsudstyr og får under hele operationen målt puls, ilt-mætning i blodet, vejrtrækning m.m., så narkosen bliver så sikker og skånsom for dem som muligt.